General

Profile

Ана Ристеска

Issues

Projects

Activity

2013-02-18

20:56 slobodensoftver.org.mk Функционалност #34: One site to rule them all (кика/сподели знаење)
Заедно со моето извинување за доцнењето, праќам два предлог-дизајни за предна страна на блогот. Останатите ќе произл...

Also available in: Atom