General

Profile

Гоце Митевски

Issues

Projects

Activity

2013-03-17

09:46 slobodensoftver.org.mk Организација #305 (Затворена): Страница за член - Гоце Митевски

2013-03-15

21:45 slobodensoftver.org.mk Организација #305 (Разрешена): Страница за член - Гоце Митевски

2012-11-15

19:11 slobodensoftver.org.mk Активност #243: Редизајн на slobodensoftver.org.mk
Контактиран сум. Нешто се спрема. :)

2012-06-22

21:46 Wordpress локализација (мк) Поддршка #47 (Затворена): Локализација на WordPress 3.1
10:59 Wordpress локализација (мк) Поддршка #220 (Затворена): Локализација на WordPress 3.4
10:58 Wordpress локализација (мк) Поддршка #220 (Разрешена): Локализација на WordPress 3.4

2012-05-26

12:31 Wordpress локализација (мк) Поддршка #220 (Затворена): Локализација на WordPress 3.4
Засега 63 непреведени стрингови за WordPress 3.4. Јас преведувам во моментов. Ставив краен рок 30 јуни, па ако не се ...

2012-05-16

18:51 slobodensoftver.org.mk Грешка #54: Меморандум 2с.мк
> Ништо нека не менува, само ако ги има .SVG фајловите да ни ги испрати да ги додадеме у интерни документи и може да ...

Also available in: Atom