General

Profile

Јованка Гулицоска

Issues

Projects

Activity

2012-05-04

11:13 slobodensoftver.org.mk Активност #181: Разговори со ФИНКИ за презентации за FOSS на факс
Немам добиено никаков одговор на маил. Му го испратив планот на професорот, ама нема одговор. Понеделник ќе одам да с...

Also available in: Atom