General

Profile

Васил Вангеловски

Issues

Projects

Activity

2011-04-07

05:15 Хаклаб Активност #70: Локален summer of code
Предлог:
(Ова е повеќе Java, меѓутоа веб фронтендот може да биде и друг јазик што работи на JVM. Идејата е да се д...

2011-04-04

13:56 Хаклаб Активност #70: Локален summer of code
Предлог Python/Jython проект:
Интеграција на Jasper reports со Django . Во кратки црти порт на овој grails plugin ...

Also available in: Atom