General

Profile

Aleksandar Balalovski

Issues

Projects

Activity

2011-06-18

15:56 Хаклаб Грешка #112: Да се исчисти фрижидерот
јас ветив и иницијално го исчистив првиот пат. Сега е на ред друг.

2011-05-14

09:18 Хаклаб Активност #88 (Разрешена): Да се исчисти фрижидерот

Also available in: Atom