General

Profile

Јован Костовски

Issues

Projects

Activity

2012-09-17

14:12 Хаклаб Функционалност #239: Да се набави апарат за пожар за КИКА
Треба да провериме дали има негде според закон дефинифирано колкав апарат за гасење пожар треба да имаме. Колку што с...

2012-03-22

14:23 Хаклаб Функционалност #170: Систем за исвестување на дежурните преку SMS и е-пошта
@Игор: Да, доволно е и тоа ако се ограничиме само на нотификации по смс и е-пошта. Го пишав тоа како опција и наброја...

2012-01-22

09:06 Хаклаб Функционалност #170 (Во прогрес): Систем за исвестување на дежурните преку SMS и е-пошта
На состанок одржан на 14.01.2012 беше даден предлог да се известуваат пријавените членови за дежурства кој која недел...

2011-12-11

12:20 Хаклаб Организација #153: Начале за хаклабот
точка 2.
Зошто да се ограничува финансирањето само на членовите на КИКА и зошто само посетителите да се поттикнуваа...

2011-06-18

06:05 Хаклаб Функционалност #110 (Во прогрес): Да се оспособат звучниците да бидат на полица
Сега го проверив кабелот. Должината е 5 метри, а конекторите се како кабелот на сликава
http://mtmalta.com/images/i...

2011-06-16

08:46 Хаклаб Функционалност #110: Да се оспособат звучниците да бидат на полица
Јас имам 3-5 метри кабел од едната страна џек 3.5мм (оној стандардниот приклучок ко за вокмен/цд-плеер), а од другата...

2011-04-05

10:54 Хаклаб Активност #70: Локален summer of code
Предлог проект: Систем за известување и управување преку SMS пораки
Идејата на проектот е да се развие софтвер кој...
10:02 Хаклаб Активност #70: Локален summer of code
Предлог проект: Развој на веб апликации (портали) со Apache Cocoon [1]
Apache Cocoon е Java Spring Framework [2] б...
08:09 Хаклаб Активност #70: Локален summer of code
Предлог проект: Развој на веб базирани апликации за мобилни телефони со употреба на jQueryMobile[1] и PhoneGap[2]
...

2011-02-21

14:48 Wordpress локализација (мк) Поддршка #47: Локализација на WordPress 3.1
"Трајни линкови" = немаме линк во македонски јазик, врати на постојани (трајни) врски
Линк врати го на врска
Оста...

Also available in: Atom