General

Profile

Божидар Проевски

Issues

Projects

Activity

2012-04-25

20:20 Јубилеј на Слободен софтвер Македонија Грешка #208: slideshow за #слободнифилмови
Уфо, во секоја папка има потпапки working и final. Види ги, таму се верзии на скеновите конвертирани со ImageMagick. ...

2011-05-18

16:49 slobodensoftver.org.mk Активност #83 (Во прогрес): Извештај за состојбата со l10n во .мк
Моментално има кратка содржина на http://wiki.spodeli.org/ИзвештајЗаЛокализација
Треба да се дополни со работите од ...

Also available in: Atom