Project

General

Profile

Overview

Локализација и пријавување грешки во преводот на платформата за блогирање wordpress.

Github: http://github.com/Kuzmanov/WordPressMK