Проект

Општо

Профил

Преглед

Локализација и пријавување грешки во преводот на платформата за блогирање wordpress.

Github: http://github.com/Kuzmanov/WordPressMK

Следење на задачи

отворени затворени Вкупно
Грешка 0 0 0
Функционалност 0 0 0
Поддршка 0 2 2

Прегледај ги сите задачи | Календар | Gantt