Project

General

Profile

Overview

Бидејќи слободниот софтвер е општествено прашање исто онолку колку што е техничко, можеби нема да биде лошо како активисти за слободен софтвер да понудиме практична алатка што ќе помогне во врска со одредено општествено прашање.

Websyn или websyndicate треба да претставува веб сајт кој што би требало да функционира како Yelp, но овде би се оценувале разни компании (работодавци) според неколку критериуми (пр. однос со вработени, плата, работна атмосфера, можност за напредување и сл).

Корисниците ќе можат да се регистрираат и да коментираат и рангираат анонимно.

Веќе постои некоја основа создадена од Александар Балаловски базирана на фрејмворкот Django - https://github.com/gemidjy/WebSyn

Функционалности, грешки, предлози, критики подолу во коментарите.

Members

Менаџер: Vladan Popovic

Developer: Aleksandar Balalovski, Vladan Popovic