Проект

Општо

Профил

Преглед

Проекти и активности поврзани со 2с.мк + веб страницата http://www.slobodensoftver.org.mk - Предлози за измени, подобрувања, разубавување и сл. безбедносни и системски надградби.