Project

General

Profile

Overview

Апликација за споделување на WiFi клучеви низ Скопје, Македонија (и пошироко). Извршни компајлирани фајлови од апликацијата може да најдете во Download секцијата на репозиториумот.