General

Profile

Projects

 • Mozilla

  Локализација на Mozilla Firefox (пријавување на грешки во преводот), настани поврзани со Firefox и сл.

 • slobodensoftver.org.mk

  Проекти и активности поврзани со 2с.мк + веб страницата http://www.slobodensoftver.org.mk - Предлози за измени, подобрувања, разубавување и сл. безбедносни и системски надградби.

 • Wordpress локализација (мк)

  Локализација и пријавување грешки во преводот на платформата за блогирање wordpress.

  Github: http://github.com/Kuzmanov/WordPressMK

 • НПСС

  НПСС - Национална политика за слободен софтвер

 • Хаклаб

  Активни проекти во Хаклабот КИКА

  • Websyn

   Бидејќи слободниот софтвер е општествено прашање исто онолку колку што е техничко, можеби нема да биде лошо како активисти за слободен софтвер да понудиме практична алатка што ќе помогне во врска со одредено општествено прашање.

   Websyn или websyndicate треба да претставува веб сајт кој што би требало да функционира како Yelp, но овде би се оценувале разни компании (работодавци) според неколку критериуми (пр. однос со вработени, плата, работна атмосфера, можност за напредување и сл)....

  • Сподели WiFi

   Апликација за споделување на WiFi клучеви низ Скопје, Македонија (и пошироко). Извршни компајлирани фајлови од апликацијата може да најдете во Download секцијата на репозиториумот.

Also available in: Atom