Project

General

Profile

Активност #66

флаери за хаклаб

Added by Дамјан Георгиевски over 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Затворена
Priority:
Нормален
Start date:
2011-03-18
Due date:
2012-04-01
% Done:

100%

Estimated time:
6.00 h
Spent time:

Description

често се наоѓаме во ситуација да треба да објасниш што е хаклаб, а нема доволно време да ја раскажеш целата приказна.

така да, би можеле да направиме некои флаерчиња, и секој да си носи по 10 со себе?

History

#2 Updated by Арангел Ангов over 8 years ago

Добра идеја, може да побараме помош од Гоце или да распишеме конкурс нешо, иаме уше Ubuntu маички остаени може да ги даваме ко награди.

#3 Updated by Georgi Stanojevski over 7 years ago

  • Assignee set to Vladan Popovic

#4 Updated by Vladan Popovic over 7 years ago

  • Due date set to 2012-04-01
  • Status changed from Нова to Во прогрес
  • % Done changed from 0 to 80
  • Estimated time set to 6.00 h

Ова го додадовме во другиот таск, по грешка нормално, го додавам превјуто во овој.
Овој викенд завршуваме со сѐ околу флаерите.

Драфт: https://dl.dropbox.com/u/13597364/flaer.jpg

#5 Updated by Vladan Popovic over 7 years ago

  • Status changed from Во прогрес to Затворена
  • % Done changed from 80 to 100

ова го продолжуваме во другото issue каде што се разви дискусијата.
#183

Also available in: Atom PDF