Project

General

Profile

Функционалност #3

Текст на политиката за слободен софтвер ревизија за 7-ти октомври

Added by Игор Стаматовски almost 9 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:
Затворена
Priority:
Нормален
Assignee:
-
Start date:
2010-10-01
Due date:
2010-10-06
% Done:

0%

Estimated time:
10.00 h
Spent time:

Description

Нацрт ревизија на политиката за слободен софтвер.

npss-draft-revizija-stama-02-10-2010.odt (22.7 KB) Игор Стаматовски, 2010-10-01 18:22

History

#1 Updated by Игор Стаматовски almost 9 years ago

  • Due date set to 2010-10-06

#2 Updated by Игор Стаматовски almost 9 years ago

  • Subject changed from Текст на политиката за слободен софтвер to Текст на политиката за слободен софтвер ревизија за 7-ти октомври

#3 Updated by Арангел Ангов almost 9 years ago

  • Estimated time set to 10.00 h

Последната верзија се наоѓа тука: http://bugs.spodeli.org/projects/npss/wiki

Околу оваа точка:
2б. Отворениот модел и слободниот софтвер во јавната администрација - досегашни искуства._

Ги има многу, дали треба да најдеме некој што би сакал да сподели искуства со нас? What about да го контактираме Миро за неговите искуства во МФ? Или ќе ги наведеме оние институции кои што знаеме дека користат слободен софтвер само?

Некои од овие ги проверив (со скенирање) за останатите имаме информација од пооадмна дека користат сс: Министерство за финансии, Фонд за здравство, Влада на РМ, Министерство за информатичко општество, Министерство за образование, Министерство за одбрана, Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, Врховен суд, Министерство за одбрана, Министерство за здравство, Министерство за животна средина и просторно планирање

Сите овие ги скенирав и користат некоја верзија на Linux во комбинација со PHP+MySQL (не само Drupal), само мин за животна средина и просторно планирање користат Apache и PHP под Windows.

#4 Updated by Арангел Ангов almost 9 years ago

Врховен суд користеа Apache на Debian пред неколку години, само можно е да се работеше за интерен веб сајт само. Плус знам дека користеа OpenOffice наместо Microsoft Office.

#5 Updated by Novica Nakov over 8 years ago

  • Status changed from Нова to Затворена

Also available in: Atom PDF